Samarbete med Stockholms universitet

Nordic Equities har sedan 1998 ett samarbete med Stockholms universitet, SBS (Stockholm University Business School). Jonas Jakobson, grundare av Nordic Equities sitter med i skolans Advisory Board och gästföreläser regelbundet för studenter som studerar företagsekonomi. Jonas har även skrivit en bok, Investeringsstrategier från Rom till New York, som har använts som kurslitteratur på universitetet. Nordic Equities var en utav sponsorerna vid renoveringen av företagsekonomiska institutionen i samband med flytten från Frescati till Kräftriket. Studenter är inbjudna till företagets olika evenemang och Nordic Equities har sedan 1998 delat ut ett stipendium till bästa examensuppsats inom finans (se NE Award).

Se NE Award här