Publikationer

Nordic är ett kunskapsföretag. Vi publicerar löpande rapporter från våra globala företagspresentationer och paneldebatter, tillgängliga för våra kunder. Vi publicerar även mer djuplodande publikationer utifrån vårt investeringsperspektiv GURIS (Globalisering, Urbanisering, Robotisering, Internetifiering och standardisering) ur ett historiskt perspektiv.

Exempel:

Imperiet slår tillbaka

– Statsskickets betydelse för långsiktiga investeringar, historisk tillbakablick

Ljuset skiftar genom prisman

– Rundresa genom Asien och Australien

Europa vaknar

-Tankar om Europas nutida och dåtida tillväxt sett utifrån vårt Guris-perspektiv

USA – Ljuset kommer från väst

GURIS

– Globalisering, Urbanisering, Robotisering, Internetifiering, Standardisering

 

 

 

Se publikationerna här