Paneldebatter

Nordic Equities anordnar regelbundet lunchpresentationer och paneldebatter där olika experter får diskutera aktuella ämnen i världen. I samband med vårt 20-årsjubileum debatterades ämnen såsom Urbaniseringstrenden i värden, Framgångsrika nordiska företag samt den globala aktiemarknaden.