Nordic Equities Sweden

Nordic Equities Sweden är en svensk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag. Sverige har visat sig vara en av världens bästa aktiemarknader ur ett längre perspektiv.
Under 2010 och 2012 tillhörde Nordic Equities Sweden de absolut bäst presterande Sverigefonderna på marknaden.

Läs mer om vår investeringsstrategi

NE Sweden handlas dagligen och erbjuder även möjlighet till månadssparande. Minsta insättning i fonden är vid förstagångsinsättning, via Nordic Equities Kapitalförvaltning, 50.000 kronor och därefter 500 kronor.

Läs mer om hur du blir kund

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Andelsvärde
2018-09-18 2018-09-17 2017-12-29 Utdelning kr/andel
Kr/andel 229,6114 231,5962 212,6771 2017-09-29 4,89

Avkastning
2018-09-18 (1 dag) September
(månad)
2018 (år) 2017 2016 2015 2014 2013
-0,86% -1,82% 7,96% 12,04% 6,93% 3,98% 13,53% 19,59%
Köpanmälan NE SwedenKundanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.