Nordic Equities Strategy

Nordic Equities Strategy är en nordisk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag. Förvaltningen riktar sig främst mot stora och medelstora företag och är inte bunden till en viss geografisk eller branschmässig spridning. Vi anser att Norden är ett långsiktigt intressant investeringsområde, med en bred variation av branscher och företag och med en stor andel exportföretag som ger tillgång till tillväxt i övriga delar av världen.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Fonden handlas dagligen och lägsta första insättning är 50 000 kronor, därefter är följande minsta insättning 10 000 kronor. Fonden handlas även i Frankrike och Finland.

Läs mer om hur du blir kund

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Andelsvärde

2018-09-18 2018-09-17 2017-12-29   Utdelning kr/andel
Kr/andel 1933,5053 1949,4445 1792,3802 2017-09-29      36,56

Avkastning 2018-09-18 (1 dag) September
(månad)
2018 (år) 2017 2016 2015 2014 2013
-0,82% -2,68% 7,87% 13,22% 4,61% 10,0% 15,46%

17,55%

Köpanmälan NE StrategyKundanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.