Placeringsprofil

Med vår historiska kunskap försöker vi att bättre förstå vår nutid och framtid.

Nordic Equities försöker vara empiristiska. Vi tittar på globala och historiska samband utifrån vår investeringsfilosofi ”Outside View”. Vi försöker grunda vår uppfattning på historiska data utifrån en global kontext där vårt omvärldstema GURIS (Globalisering, Urbanisering, Internetifiering, Robotisering och Standardisering) spelar en viktig roll. Vi studerar gärna företags nyckeltal och utveckling ur ett längre perspektiv, helst upp till 20 år. Vi försöker undvika att slösa tid på att förutsäga det oförutsägbara. Vi använder oss av vår historiska kunskap för att bättre förstå vår nutid och framtid. Vi studerar trender och teman men är vaksamma på skillnaden mellan förhoppning och verklighet.

Utifrån vår omfattande selekteringsprocess försöker vi hjälpa våra långsiktiga kunder att äga bra globala företag.

Vår investeringsstrategi grundas på vår långa erfarenhet av de finansiella marknaderna, vår internationella erfarenhet och utblick, vårt internationella nätverk och rådgivare, vår historiska kunskap, vår akademiska kontaktyta och fortbildning och över 30 års kontakt med företag.

Aktiemarknaden har ofta varit, som någon klok har utryckt det, en transfereringsmaskin från de som inte har tålamod till de som har tålamod. Tålamod att vara långsiktig i tillgångsslaget aktier. För att vara långsiktig behöver man dock kunna ändra uppfattning om företag. Som den kände ekonomen John Maynard Keynes sa till den engelska premiärministern Winston Churchill ” When facts change, I change my opinion, what do you do Sir”?

Nordic Equities har utformat en handbok för våra kunder. Den beskriver hur vi tänker när vi väljer företag att investera i. Genom handboken vill vi att våra kunder ska förstå vad vi gör och därigenom ha rätt förväntningar.

Handboken behandlar bland annat:

  • Långsiktiga bra företag
  • Risk och index
  • 90-10 regeln och förutsägbarhet
  • Vad USA’s försvarsminister skrev till President George Bush på temat hur svårt det är att förutsäga framtiden och vad ekonomen John Kenneth Galbraith tyckte
  • Långsiktig investeringsfilosofi i kvalitetsbolag med ett historiskt perspektiv
  • Outside view
  • Vår investeringsfilosofi eller ”vi försöker förutsäga det möjligt förutsägbara istället för att slösa tid på att förutsäga det oförutsägbara”
  • Företags DNA
  • Organisk tillväxt och förvärv
  • Vilken typ av företag och branscher vi tycker om och vårt investeringstema GURIS

Framtidstrender och GURIS

Globalisering, Urbanisering, Robotisering, Internet och Standardisering

Globalisering
Urbanisering
Robotisering
Internetifiering
Standardisering
Hållbarhet
Hälsa
Artificiell intelligens
Lyx
Shadow
Slider