Nordic Equities Select

Nordic Equities Select är en specialfond med fokus på den nordiska marknaden. Fonden består normalt av mindre än 25 positioner och i huvudsak aktier. Fondens innehav är ett koncentrat av de finansiella instrument som vi anser vara de mest intressanta med bakgrund av marknadsvärdering och tillväxtpotential. Fonden har möjlighet att hålla en övervägande del av porföljen i likvida medel samt räntebärande placeringar.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Nordic Equities Select har en lägre volatilitet än Nordic Equities Strategy och Nordic Equities Sweden. Det är ett alternativ för dem som önskar en fokuserad portfölj med varierande exponering mot aktiemarknaden.

Läs mer om hur du blir kund

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

NE Select handlas månadsvis och minsta insättning är en miljon kronor.

Andelsvärde 2018-09-14 2018-08-31 2017-12-29 Utdelning kr/andel
Kr/andel 1249,2471 1261,0735 1180,0994 2017-12-29: 6,4135

 


Avkastning 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5,86% 9,38% 2,18% 10,16% 11,61% 15,81%

Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner.

Köpanmälan NE SelectKundanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.